Офісні інформаційні технології

навчальна програма авторів В.О. Потієнко та Г.І. Гогерчака

Завантажити програму

Про програму

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України до використання в основній та старшій школі (8-11 клас): лист Інституту модернізації змісту освіти від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-595

Курс за вибором «Офісні інформаційні технології» (ОІТ) рекомендується викладати в старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів будь-якого профілю паралельно з основним курсом інформатики. Структурування матеріалу курсу проявляється у змісті окремих структурних одиниць запропонованої навчальної програми (вивчення та повторення основних можливостей програмних засобів, поглиблене вивчення можливостей окремих програмних засобів), завдяки чому опрацювання програмного засобу відбувається поступово та початок навчання курсу можна перенести у 9-й, та навіть у 8-й клас за наявності відповідного планування навчального процесу в закладі.

Вступний блок (1 година)

Офісні інформаційні технології

Офісні інформаційні технології (1 година)

 1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Офісні інформаційні технології.
 2. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність.

Практична робота

Огляд інструментальних програмних засобів ОІТ

Блок редактора презентацій (11 годин)

Основи створення комп’ютерних презентацій

Повторення: поняття презентацій, типи презентацій. Базові елементи побудови комп’ютерних презентацій. Перегляд презентацій (2 години)

 1. Повторення понять слайдової комп’ютерної презентації; методів створення та збереження комп’ютерної презентації.
 2. Структура презентації; елементи слайду (написи, списки, графічні зображення, формули, таблиці); форматування.
 3. Користувацькі параметри копіювання елементів слайду та вставки; робота з колонтитулам, змінні поля в презентації.
 4. Режими збереження презентацій. Режими перегляду презентацій (відтворення презентації в середовищі редактора презентацій, онлайнове презентування, режим доповідача); налагодження параметрів перегляду презентації; запис хронометражу відтворення; збереження презентації та її відтворення за допомогою зовнішніх засобів.

Практична робота

Створення простих комп’ютерних презентацій

Опрацювання графічних зображень в інструментальних програмних засобах офісних технологій. Імпортування, побудова та опрацювання графічних об’єктів в комп’ютерних презентаціях (3 години)

 1. Повторення понять графіки: імпортування. створення та опрацювання графічних об’єктів різного типу (графічні зображення, зображення з файлу, діаграми); інструменти опрацювання графічних об’єктів.
 2. Використання аудіо- та відеороликів у презентації; обробка звукових та мультимедійних об’єктів.
 3. Створення (відтворення за зразком) графіки засобами вбудованого векторного графічного редактора.

Практична робота

Робота з графічними, аудіо- та відеооб’єктами в середовищі редактора презентацій

Практична робота

Відтворення зображень за допомогою засобів вбудованого векторного редактора

Аналіз та розв’язання задач підвищеної складності засобами комп’ютерних презентацій (3 години)

Практична робота

Вибір практичних робіт на розсуд вчителя

Блок табличного процесора (46 годин)

Табличний процесор

Основи роботи в табличному процесорі. Експорт та імпорт табличних даних (4 години)

 1. Повторення базових понять:
  1. поняття табличного процесора, його призначення; поняття електронної книги, її параметри; методи створення та збереження електронної книги в середовищі табличного процесора; структура електронної книги, аркуш та комірка як структурні одиниці електронної книги; характеристики та параметри електронної книги; закріплення областей аркушів електронної книги; виділення комірок аркуша електронної книги;
  2. поняття таблиці; поняття формату комірки; інструменти роботи з шрифтами, накресленням, параметрами меж та фону комірок; адресація комірок: формати A1 та R1C1;
  3. типи даних в електронному процесорі; формат збереження дати в середовищі табличного процесора;
  4. автозаповнення значень комірок, прогресія;
  5. поняття формули; поняття абсолютного, відносного та змішаного адресного посилання; робота з формулами в середовищі табличного процесора; особливості копіювання та вставки в електронних таблицях; спеціальна вставка; автозаповнення формул.
 2. Створення та форматування таблиць; експорт та імпорт даних в середовищі табличного процесора; особливості імпорту таблиць із текстових файлів.
 3. Умовне форматування та перевірка даних.
 4. Загальні методи опрацювання масивних зовнішніх даних. Користувацькі параметри сторінки.

Практична робота

Робота з формулами та умовне форматування

Практична робота

Використання перевірки даних для обмеження вводу некоректних даних

Практична робота

Імпорт масивних зовнішніх даних в електронну книгу та їх обробка

Робота зі вбудованими функціями табличного процесора. Табличні бази даних. Основні функції опрацювання даних табличних баз даних (8 годин)

 1. Поняття функції в табличному процесорі; класифікація функцій за призначенням (математичні функції; функції статистичного аналізу; текстові функції; функції обробки дати та часу); методи введення функцій.
 2. Поняття імені, диспетчер імен табличного процесора.
 3. Поняття масиву; функції для роботи з посиланнями та масивами.
 4. Логічні функції, реалізація умовного переходу.
 5. Функції для роботи з табличними базами даних.
 6. Опрацювання вкладених функцій.
 7. Функції обробки помилок; залежні та впливові комірки; перерахунок аркуша; робота з вікном контрольного значення.

Практична робота

Використання математичних та статистичних функцій табличного процесора

Практична робота

Робота з текстовими функціями

Практична робота

Робота з функціями обробки дати та часу

Практична робота

Використання функцій для роботи з посиланнями та масивами. Функції горизонтального та вертикального перегляду

Практична робота

Використання функцій для роботи з базами даних

Практична робота

Комбінування вбудованих функцій табличного процесора для розв’язання цілісного завдання. Функції обробки помилок

Аналіз даних таблиць та масивів табличного процесора: пошук, сортування та фільтрація даних (4 години)

 1. Методи пошуку даних електронної таблиці.
 2. Сортування даних таблиці та масиву; методи сортування.
 3. Поняття фільтрування даних; автофільтр та розширений фільтр; перевірка даних.
 4. Консолідація даних кількох діапазонів; групування даних; зведені таблиці; фільтрація та групування записів в межах зведеної таблиці; робота з роздільниками та часовою шкалою; макет зведеної таблиці.

Практична робота

Сортування та фільтрування даних

Практична робота

Встановлення обмежень на значення комірок. Консолідація даних

Практична робота

Використання інструментів групування та зведених таблиць

Практична робота

Завдання підвищеної складності з використання зведених таблиць: фільтрування, групування в межах зведених таблиць, робота з роздільниками та часовою шкалою

Аналіз даних таблиць та масивів табличного процесора: графічна інтерпретація даних таблиць (8 годин)

 1. Повторення: опрацювання графічних об’єктів програмними засобами ОІТ.
 2. Діаграми в середовищі табличного процесора; класифікація діаграм; призначення та особливості стовпчастих та лінійчатих діаграм; діаграми з накопиченням, нормовані діаграми з накопиченням.
 3. Призначення та особливості діаграм-графіків; графіки з накопиченням та нормовані графіки з накопиченням.
 4. Призначення та особливості секторних діаграм; вторинна секторна діаграма; кільцева діаграма; діаграми з областями.
 5. Призначення та особливості точкової діаграми; бульбашкова діаграма як різновид точкової.
 6. Призначення, особливості та приклади застосування пелюсткової діаграми. Поверхнева та біржова діаграми.
 7. Сучасні типи діаграм табличного процесора: деревоподібна карта, сонячне проміння, гістограма, діаграма розмаху, діаграма водоспаду, лійкова діаграма.
 8. Створення комбінованих діаграм. Динамічні діаграми.
 9. Структурні елементи діаграм; планки похибок та лінія тренду. Поняття спарклайну (міні-діаграми); користувацькі параметри спарклайнів. Зведені діаграми. Зріз та часова шкала.

Практична робота

Робота зі статичною графікою та зовнішніми об’єктами в табличному процесорі

Практична робота

Створення стовпчастих та лінійчатих діаграм

Практична робота

Створення графіків та точкових діаграм

Практична робота

Створення пелюсткових діаграм

Практична робота

Робота із сучасними типами діаграм

Практична робота

Робота зі структурними елементами діаграми: планки похибок, лінія тренду

Практична робота

Створення комбінованих діаграм

Практична робота

Створення зведених таблиць та діаграм

Розв’язування чисельних та оптимізаційних задач засобами табличного процесора (8 годин)

 1. Розв’язування чисельних задач однієї змінної за допомогою засобу Підбір параметра; множина розв’язків задач на підбір параметра; методи регулювання точності результату.
 2. Класифікація оптимізаційних задач; поняття цільової функції, змінних та обмежень оптимізаційних задач; поняття системи параметрів; розв’язання оптимізаційних задач за допомогою надбудови Розв’язувач (Пошук рішення).
 3. Методи розв’язання оптимізаційних задач в табличному процесорі; метод зведеного градієнта; симплекс-метод; розвинений метод; опрацювання звітів Розв’язувача; звіти про результати, стійкість та ліміти. Методи регулювання точності результату розв’язання оптимізаційної задачі.
 4. Розв’язування оптимізаційних задач різного типу; розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь кількох змінних за допомогою Розв’язувача.

Практична робота

Розв’язування чисельних задач однієї змінної за допомогою засобу Підбір параметра

Практична робота

Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою надбудови Розв’язувач (Пошук рішення)

Практична робота

Розв’язання транспортної задачі

Практична робота

Розв’язання задачі розподілу ресурсів

Практична робота

Розв’язання задачі розподілу людських ресурсів з пріоритетами

Елементи керування формою та запис макросів у середовищі табличного процесора (6 годин)

 1. Особливості роботи з елементами керування формою в середовищі табличного процесора (особливості роботи та призначення текстових полів, полів зі списком, прапорців, лічильників, списків, перемикачів та смуг прокручування; робота з вікном групи та надписами); властивості елементів керування формою. Робота у режимі конструктора.
 2. Команди та інструменти для запису макросів; записування простих макросів у середовищі табличного процесора. Набір доступних для запису засобів табличного процесора; робота з кнопками; методи задання початку роботи макросу; відносні та абсолютні посилання в макросах; безпека макросів.

Практична робота

Робота з елементами керування формою. Керування даними аркушів за допомогою полів зі списком, списків, лічильників, смуг прокручування

Практична робота

Керування динамічною діаграмою за допомогою елементів керування формою

Практична робота

Робота з елементами керування формою. Керування даними аркушів за допомогою перемикачів та прапорців

Практична робота

Створення макросу в середовищі табличного процесора

Практична робота

Створення опитувальника з перевіркою відповідей засобами табличного процесора

Практична робота

Створення динамічних інформаційних систем в середовищі табличного процесора

Реалізація циклічних алгоритмів засобами табличного процесора. Розв’язування задач підвищеної складності в середовищі табличного процесора (8 годин)

 1. Поняття та реалізація циклічних алгоритмічних структур в середовищі табличного процесора; особливості реалізації циклів з невідомою кількістю повторів.
 2. Основні типи задач на застосування циклічних структур.
 3. Поняття впливових та залежних комірок. Поняття циклічного посилання.
 4. Налагодження середовища табличного процесора для роботи з циклічними посиланнями; використання властивостей циклічних посилань для реалізації ітеративних алгоритмів.
 5. Особливості будови аркуша електронної книги; особливості роботи функції INDIRECT на графічному полотні; реалізація зміни графічних об’єктів в залежності від параметрів середовищі табличного процесора. Методи реалізації динамічного сортування масиву однотипних даних за допомогою формул; складання динамічних рейтингів; реалізація динамічного фільтрування даних таблиці за користувацькими критеріями.

Практична робота

Реалізація циклічних структур в середовищі табличного процесора. Цикл з невідомою кількістю повторень

Практична робота

Реалізація ітеративних алгоритмів за допомогою циклічних посилань

Практична робота

Реалізація динамічної зміни графічних об’єктів в залежності від параметрів

Практична робота

Реалізація та використання динамічного сортування масивів

Практична робота

Реалізація та використання динамічної фільтрації даних таблиць

Практична робота

Вибір додаткових практичних робіт на розсуд вчителя

Блок системи управління базами даних (48 годин)

Основи баз даних

Вступ до інформаційних систем (1 година)

 1. Поняття інформації та даних; бази даних; системи управління базами даних; інформаційної системи. Функції систем управління базами даних.

Основні поняття теорії баз даних. Проектування баз даних (10 годин)

 1. Базові поняття бази даних (поняття предметної області; поняття сутності, об’єкта; поняття атрибута сутності, ключа, первинного ключа; зв’язок між сутностями; поняття атрибута зв’язку).
 2. Проектування баз даних. Поняття моделі представлення даних та моделі даних. Етапи проектування баз даних.
 3. Концептуальне проектування. Модель «сутність-зв’язок». Класифікація зв’язків за множинністю та ступенем. Зв’язок «загальний вид-різновид». Загальний алгоритм побудови концептуальної моделі предметної області.
 4. Логічне проектування. Математичні основи реляційного підходу до організації баз даних. Поняття реляційної моделі. Структура та особливості таблиці (поняття полів та записів; поняття ключа таблиці). Відтворення зв’язків різних множинностей та різних ступенів, поняття зовнішнього ключа. Представлення атрибутів зв’язків. Реляційна модель у випадку складеного зовнішнього ключа. Загальний алгоритм побудови логічної моделі предметної області.
 5. Фізичне проектування. Реалізація реляційної моделі в популярних системах управління базами даних. Створення, редагування та збереження бази даних у середовищі СУБД. Типи та формати представлення даних у полях таблиці; параметри полів таблиці; поняття індексованого поля; поняття цілісності даних, маски введення, правила перевірки. Поняття порожнього значення. Схема даних; засоби підтримування цілісності даних; параметри об’єднання даних таблиць в межах зв’язку. Каскадне оновлення та видалення даних. Особливості відтворення зв’язків зі складеним зовнішнім ключем. Загальний алгоритм побудови фізичної моделі предметної області.
 6. Елементи висхідного підходу до проектування баз даних. Надлишковість та неузгодженість даних. Поняття та класифікація аномалій оновлення. Поняття функціональної залежності. Процес нормалізації табличної бази даних.

Практична робота

Побудова простої концептуальної моделі бази даних

Практична робота

Побудова концептуальної моделі бази даних підвищеної складності

Практична робота

Побудова логічної моделі бази даних на основі концептуальної

Практична робота

Реалізація логічної моделі в системі управління базами даних

Практична робота

Нормалізація таблиць до третьої нормальної форми

Імпорт даних у базу та експорт даних з БД (2 години)

 1. Імпорт даних в таблиці бази даних; особливості імпорту даних таблиць із текстових файлів та табличного процесора. Експорт даних бази даних в решту додатків офісних технологій.

Практична робота

Створення таблиць бази даних на основі обміну даними з текстовим та табличним процесорами

Побудова запитів до бази даних мовою SQL (12 годин)

 1. Поняття запиту до бази даних; класифікація запитів.
 2. Загальна структура запиту на вибірку. Запити з обчислюваними полями, впорядкування, вибірка записів. Складені умовні вирази. Особливості логіки в мові SQL. Вибірка записів за допомогою шаблонів.
 3. Оператори над таблицями: перехресне, внутнішнє, ліве та праве зовнішні об’єднання. Багатотабличні запити.
 4. Операція групування записів таблиці за набором полів. Запити з групуванням. Агрегатні функції.
 5. Прибирання дублікатів у запитах. Обмеження розміру результату.
 6. Поняття підзапиту. Класифікація підзапитів. Використання підзапитів для вирішення задач.
 7. Вбудовані функції в запитах до бази даних. Категорії функцій СУБД (агрегатні функції; функції для роботи з датою; математичні функції; функції опрацювання помилок; функції перетворень; функції повідомлення; функції для роботи з текстом). Поєднання функцій в середовищі СУБД.
 8. Перехресні запити.
 9. Запити на маніпуляцію даними: додавання, модифікація та видалення записів.
 10. Запити на маніпуляцію структурою даних: операції над базами даних, таблицями та індексами. Запит на створення таблиці.

Практична робота

Створення простих запитів на вибірку

Практична робота

Створення запитів з обчислюваними полями

Практична робота

Створення багатотабличних запитів

Практична робота

Створення запитів на групування

Практична робота

Створення запитів з прибиранням дублікатів та обмеженням розміру результату

Практична робота

Створення запитів з підзапитами-значеннями

Практична робота

Створення запитів з підзапитами-стовпцями

Практична робота

Створення запитів з підзапитами-таблицями

Практична робота

Створення запитів з використанням вбудованих функцій

Практична робота

Створення перехресних запитів

Практична робота

Створення запитів на маніпуляцію даними

Практична робота

Створення запитів на маніпуляцію структурою бази даних

Інформаційні системи в Microsoft Access. Форми (8 годин)

 1. Інтерфейс взаємодії бази даних та СУБД з користувачем. Поняття форми; режими подання форми; створення форм за допомогою інструменту Автоформа.
 2. Особливості створення форм за допомогою майстра форм.
 3. Особливі типи форм (навігація, розділена форма та форма на кілька елементів).
 4. Робота з формою у режимі конструктора; структура форми. Параметри даних форми. Класифікація форм за вмістом.
 5. Елементи керування формою у середовищі СУБД; перетворення деяких елементів керування між собою. Додавання та видалення полів форми у режимі конструктора. Поняття прив’язки елемента керування. Особливості роботи з розкривними списками, групами вибору, кнопками.
 6. Іменування елементів керування. Обчислювані поля в формах.
 7. Перевірка даних форм та таблиць.
 8. Опрацювання підлеглих форм.
 9. Параметризовані запити.
 10. Аркуш властивостей. Властивості форми, елементів керування, структурних елементів форми.
 11. Макет форми. Впорядкування. Колонтитули. Оформлення форми. Тема форми. Робота з графічним оформленням

Практична робота

Створення форм за допомогою засобу Автоформа

Практична робота

Створення форм за допомогою майстра

Практична робота

Обробка створених за допомогою майстра форм в режимі конструктора. Робота з обчислюваними полями

Практична робота

Використання масок введення та правил перевірки для контролю введення

Практична робота

Робота з підлеглими формами. Графічні об’єкти в межах форм

Практична робота

Оформлення форм. Робота з аркушем властивостей. Особливості макету та структури форм

Огляд засобів створення звітів (2 години)

 1. Поняття звіту; спільні та відмінні характеристики роботи форм та звітів. Автозвіт, майстер та конструктор звітів. Групування даних в межах звіту. Макет та структура звіту; властивості звіту та його структурних елементів. Виведення звіту на друк.

Практична робота

Робота зі звітами в середовищі СУБД

Події та їх обробники. Макроси (8 годин)

 1. Поняття події; макросу; макрокоманди; класифікація макрокоманд.
 2. Огляд набору вбудованих макрокоманд Microsoft Access. Класифікація макрокоманд.
 3. Пошук даних за допомогою фільтру. Макрокоманда SetFilter.
 4. Пошук даних за допомогою запиту. Макрокоманда Requery.
 5. Обробка крайніх випадків. Умовний перехід в межах макросів. Макрокоманда MessageBox.
 6. Обмін інформацією між об’єктами системи. Змінні та їх класифікація. Макрокоманди для роботи з тимчасовими змінними.
 7. Поняття макросу даних.

Практична робота

Розробка системи з пошуком даних за допомогою фільтру

Практична робота

Розробка системи з пошуком даних за допомогою запиту

Практична робота

Розробка системи з обробкою крайніх випадків

Практична робота

Розробка системи з обміном інформацією між об’єктами системи

Практична робота

Розробка системи з реєстрацією та автентифікацією користувачів

Розробка проекту. Розв’язування задач підвищеної складності засобами СУБД (5 годин)

Практична робота

Вибір практичних робіт на розсуд вчителя

Блок текстового процесора (22 години)

Поглиблене вивчення можливостей текстового процесора

Повторення (3 години)

 1. Повторення основ створення та форматування текстового документа.
 2. Поняття експорту та імпорту даних в текстовому процесорі; особливості імпорту табличних даних з файлу txt-формату. Перетворення тексту з розділювачами в таблицю. Експорт текстового документу.
 3. Поняття рецензування; створення приміток; відстеження виправлень; порівняння документів; обмеження редагування текстового документу.
 4. Створення графіки за допомогою вбудованого векторного графічного редактора.

Практична робота

Експорт та імпорт. Елементи рецензування текстових документів

Практична робота

Відтворення зображень за допомогою засобів вбудованого векторного редактора

Стилі в текстовому документі: використання вбудованих стилів для створення додаткових розділів текстового документу, їх редагування. Підготовка документу до друку. (2 години)

 1. Стилі в текстовому документі. Розділи документу. Заголовки, рівні заголовків, форматування їх вигляду. Створення автозмісту. Виноски; джерела та список літератури.

Практична робота

Створення автозмісту та списку літератури документу

Робота з елементами форми засобами текстового процесора (2 години)

 1. Вкладка «Розробник»; елементи форми. Створення шаблону документу з використанням елементів форми, створення шаблонів документів-форм.

Практична робота

Розробка шаблону з формою та елементами опрацювання відповідей

Експрес-блоки в текстових документах (5 годин)

 1. Поняття обчислюваного поля. Додавання в документ автотексту, властивостей документа.
 2. Оператори обчислюваних полів; редагування та оновлення обчислюваного поля; відображення зовнішніх об’єктів за допомогою обчислюваних полів.
 3. Злиття документа з базою даних.
 4. Використання обчислюваних полів під час злиття документу з базою даних. Вбудовування зображень за допомогою обчислюваних полів.

Практична робота

Робота з обчислюваними полями в межах таблиці

Практична робота

Робота з обчислюваними полями з використанням закладок

Практична робота

Злиття документа з базою даних

Практична робота

Вбудовування зображень за допомогою обчислюваних полів

Практична робота

Створення опитувальника з перевіркою відповідей засобами текстового процесора

Запис макросів (4 години)

 1. Вкладка «Розробник»; команди запису макросів; основні клавіші швидкого доступу.

Практична робота

Використання засобу запису макросів для обробки тексту

Практична робота

Використання засобу запису макросів для створення простих інтерактивних систем

Практична робота

Створення опитувальника з перевіркою відповідей засобами текстового процесора

Практична робота

Поєднання полів, форм та макросів для створення складної інформаційної системи в межах текстового документу

Розробка проектів. Розв’язування задач підвищеної складності засобами текстового процесора (5 годин)

Практична робота

Вибір практичних робіт на розсуд вчителя